FPT EagleEye.MSOC

Không phải Quy trình hay Công nghệ, Nhân sự mới là vấn đề đau đầu nhất của tổ chức khi xây dựng và vận hành trung tâm giám sát an toàn thông tin (Cybersecurity Operation Center - CSOC). Với đội ngũ kỹ sư bảo mật nhiều kinh nghiệm, được hỗ trợ bởi nền tảng công nghệ hiện đại, dịch vụ EagleEye.MSOC là câu trả lời hoàn hảo cho vấn đề này.

EagleEye.MSOC được phát triển và vận hành trên nền tảng các công nghệ số 1 thế giới. Tự động hóa vận hành, ChatOps và bộ năng lực phát hiện tấn công (20000 rules) cho SIEM dựa trên MITRE ATT&CK cho phép phát hiện sớm và xử lý nhanh bất kì một mối nguy nào từ lúc bắt đầu.

0% dữ liệu của tổ chức được gửi ra khỏi trung tâm dữ liệu
Powered by IBM QRadar or Splunk.
Image

Dịch Vụ Cung Cấp

   Xây dựng các kịch bản giám sát và năng lực phát hiện tấn công theo hành vi, biện phát kiểm soát và tài sản    Giám sát, tiếp nhận, phân loại và phân tích cảnh báo gửi ra từ CSOC     Phân tích, điều tra và phản ứng với các sự cố bảo mật hoặc các cuộc tấn công đang xảy ra     Dò quét và quản lý điểm yếu bảo mật trên toàn hệ thống     Vận hành, tối ưu và cập nhật liên tục các nội dung trên SIEM của trung tâm giám sát
    Giao diện minh họa sản phẩm.