Tuân thủ tiêu chuẩn thanh toán PCI DSS

Là một công ty QSA (Quality Security Assessor) được chứng nhận bởi PCI SSC, chúng tôi sẽ giúp cho khách hàng hoạt động lĩnh vực tài chính, thanh toán xây dựng những hệ thống công nghệ thông tin đạt tiêu chuẩn thế giới về an toàn dữ liệu thẻ.
Image

Dịch Vụ Cung Cấp:

   Đánh giá mức độ tuân thủ hiện thời    Tư vấn, lập kế hoạch khắc phục vấn đề không tuân thủ    Tư vấn, thiết kế và xây dựng hệ thống đạt chuẩn PCI DSS    Đánh giá chính thức    Cấp chứng nhận tuân thủ    Các dịch vụ pentest và VA theo chuẩn PCI DSS