Kiểm tra đánh giá bảo mật

Các tổ chức luôn muốn biết hệ thống thông tin của mình đã hoặc sẽ bị bẻ gẫy như thế nào trong thực tế. Những dịch vụ dưới đây sẽ đi tìm câu trả lời.

   Penetration Testing

    Dịch vụ kiểm tra phát hiện lỗ hổng bảo mật và kiểm thử xâm nhập hệ thống

   Vulnerabilities Assessment

    Dịch vụ dò quét, phát hiện và đánh giá điểm yếu bảo mật cho: ứng dụng, cơ sở dữ liệu, hạ tầng máy chủ và mạng

   Red Team Operation

    Mô phỏng lại một cuộc tấn công mạng khi nhắm vào tổ chức sẽ diễn ra như thế nào

   Threat Assessment

    Dịch vụ phát hiện mối nguy đang hoạt động trên hệ thống mạng và máy chủ, máy trạm của tổ chức