Đội ngũ giàu kinh nghiệm

EagleEye được xây dựng, phát triển và vận hành bởi chính các kĩ sư bảo mật giàu kinh nghiệm, với nhiều trải nghiệm thực tế từ tấn công cho đến phòng thủ. Đội ngũ kỹ sư đã đạt được nhiều kết quả trong nghiên cứu tìm lỗi bảo mật hay thiết kế vận hành các hệ thống giám sát quan trọng.

Được công nhận trong cộng đồng

Với đội ngũ EagleEye, chúng tôi quan niệm kinh nghiệm là tất cả nhưng chứng chỉ bảo mật là yếu tố để đảm bảo chất lượng công việc được thực hiện với sự chuyên nghiệp cao nhất. Tại EagleEye chúng tôi CÓ:

OSCP

Offensive Security Certified Professional

OSCE

Offensive Security Certified Expert

OSWE

Offensive Security Web Expert
CISSP

Certified Information System Security Professional

CISM

Certified Information Security Manager

CISA

Certified Information System Auditor

PCI QSA

PCI DSS Qualified Security Assessor

GCDA

GIAC Certified Detection Analyst