Sự kiện

Các cuộc tấn công mạng ngày càng tinh vi, không chỉ là những hành vi xâm nhập hệ thống, khai thác thông tin, trục lợi vì mục đích cá nhân mà còn là những cuộc tấn công có tổ chức, có động cơ kinh tế và chính trị. Các loại mã độc hiện nay có thể vượt qua các hệ thống bảo vệ của doanh nghiệp, chiếm quyền điều khiển máy tính người dùng và thực hiện tấn công leo thang. Trong bảo mật dữ liệu, Doanh nghiệp thường đối mặt với các tình trạng:
    Máy tính nằm phân tán trong doanh nghiệp
    Không phát hiện được các hành vi bất thường trên máy tính
    Khó khăn trong việc tuân thủ các chính sách ATTT

Làm thế nào để doanh nghiệp đối phó với những nguy cơ tấn công?
Làm thế nào để ứng dụng những giải pháp hiện đại để tối ưu hiệu quả của công tác an ninh, an toàn thông tin?

Agenda

    10:00: Opening Speech “99 days Security”

    10:15: EDR for Modern Security Program

    10:45: Microsoft licensing model introductionDiễn giả

Diễn giả: Phạm Tùng Dương

Giám đốc Trung tâm An ninh mạng FPT (FPT IS)
Diễn giả: Nguyễn Mạnh Linh

Chuyên gia giải pháp Modern Workplace của Microsoft